Sản phẩm “CON ĐỘI” (Kích nâng xe hơi)

Đối tác: Avela Corporation (US)

Công đoạn thực hiện: Thiết kế, gia công và đóng gói theo đơn đặt hàng.

Số lượng: 10.000 sản phẩmSản phẩm “Btwin Indoor Ride 100 Home Trainer”

Đối tác: BTWIN (US)

Công đoạn thực hiện: Thiết kế, gia công và đóng gói theo đơn đặt hàng.

Số lượng: 30.000 sản phẩm


Sản phẩm “ TRUCK JACK”

Đối tác: ROLL n JACK (US)

Công đoạn thực hiện: Gia công và đóng gói theo đơn đặt hàng.

Số lượng: 20.000 sản phẩm


Sản phẩm “Hỗ trợ tháo lắp mui xe Jeep (Rolln Jack)”
Đối tác: ROLL n JACK (US)

Công đoạn thực hiện: Gia công và đóng gói theo đơn đặt hàng.

Số lượng: 50.000 sản phẩm

social
social
social
social
social