MÁY UỐN CƠ CÁC LOẠI

Khả năng công nghệ: Uốn láp, ống, hộp, U, V, I,… độ dày từ 0.5 – 15 mm
social
social
social
social
social