Địa chỉ:

200 Gò Dầu, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Điện thoại:

0917 993 419

Email:

marketing.tainguyen@gmail.com

Liên hệ