Địa chỉ:

200 Gò Dầu, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Điện thoại:

+84 917 993 419

Email:

sales@cokhitainguyen.com.vn

Liên hệ